Pees & Spier Baarlo/Venlo: 077 4778305 Pees & Spier Venray: 0478 729932 info@peesenspier.nl
Activeer je lichaamseigen herstelvermogen
Direct een afspraak maken

Online privacyverklaring

Online privacyverklaring

Online privacyverklaring

NB: Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website. Klik hier voor het privacyreglement van Pees & Spier Expertise Centrum.

Knooppunt Centrum voor Gezondheid respecteert uw privacy en wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Knooppunt Centrum voor Gezondheid zelf. Wij volgen hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld en wordt beveiligd. Deze gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Jouw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van het door jouw aangevraagde product of dienst en communicatie daarover met jou, ter beantwoording van jouw vraag en/of voor het voldoen aan een behandelverzoek en communicatie daarover met jou. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij dat expliciet is aangegeven.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Knooppunt Centrum voor Gezondheid streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd. Voor zover benodigd, is de persoonsgegevensverwerking door Knooppunt Centrum voor Gezondheid aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

IP adressen en cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een "cookie". Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.

Op de website maken wij gebruik van Google Analytics-cookies. Binnen Google Analytics hebben wij hiervoor een bewerkersovereenkomst gesloten en alle functies bij ‘gegevens delen’ uitgezet. Verder hebben wij het IP adres anoniem gemaakt door het laatste gedeelte van het IP adres te verwijderen, voordat de gegevens worden opgeslagen. We maken daarnaast gebruik van een cookie voor de klantinteractie met Tawk.to, de chatfunctie op de website. Tawk.to maakt gebruik van cookies om Knooppunt te helpen bezoekers te identificeren en te volgen binnen onze website. Alle communicatie tussen Knooppunt en onze bezoekers beveiligd.

Nieuwsbrief

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Knooppunt Centrum voor Gezondheid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier nieuwsbrief op de homepage van onze website. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Knooppunt Centrum voor Gezondheid de volgende persoonsgegevens: uw naam en e-mailadres vragen. Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men aangemeld is. In elke nieuwsbrief bevindt zich een afmeldlink zodat u zich ten alle tijden kunt uitschrijven. 

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Knooppunt Centrum voor Gezondheid draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.

Knooppunt Centrum voor Gezondheid behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig te bekijken.

Copyright © Pees & Spier Expertise CentrumCreated by LR Internet